Světové dědictví UNESCO

Pod pojmem„seznam světového dědictví“ se každému asi vybaví něco jiného. Někdo si představí budovu, někdo náměstí, jiný nějakou přírodní zajímavost.
·        Úmluva o ochranně světového kulturního a přírodního dědictví pochází z roku 1975.
·        Smluvní státy se v této listině zavazují, že budou památky, které se na seznam dostanou, chránit.
selské baroko
Světové dědictví se rozděluje na hmotné a nehmotné. Mezi hmotné patří
o   historické centrum našeho hlavního města.K Pražskému hradu přibyl později i zámecký park v Průhonicích.
o   Dalším městem, které se může pochlubit tímto privilegiem, je Český Krumlov. Po Pražském hradu je druhým největším hradním komplexem v České republice. Je vidět, že si páni z Rožmberka dali na svém sídle opravdu záležet.
o   Město Telč je známé díky krásnému historickému jádru. Proto byla jeho stará část vyhlášená jako městská památková rezervace.
o   Roku 1995 přibylo na seznam také město Kutná Hora. Určitě si každý okamžitě vybaví chrám svaté Barbory, patronky horníků. Krom této památky jsou Kutnohorští také pyšní na Vlašský dvůr, Kamenný dům, kostel svatého Jakuba nebo Jezuitskou kolej. 
Všechny tyto památky najdete na seznamu UNESCO.
řeka v Krumlově

Naše země má co nabídnout

Abychom nebyli stále jen ve městě, musíme zmínit i slavnou vesnici Holašovice. Vesnická památková rezervace je středověký systém obytných budov, jejichž fasády jsou vytvořeny zvláštním štukovým dekorem, kterému se přezdívá „Selské baroko“. Jedním z objektů, které nemají až tak dávnou historii, je známá vila Tugendhat, kterou můžeme najít v Brně.
ulice v Telči
Má, spíše nežli starou historii, historii pohnutou. Její majitelé si ji moc neužili, protože museli prchnout před nacisty. Ti se pak do jejich vily nastěhovali a téměř ji vybydleli. Za nehmotné kulturní dědictví je považován například Verbuňk. Což je mužský lidový tanec ze Slovácka. Dalším příkladem je masopustní průvod na Hlinecku.