Kyslíkové tablety – to je bezchlorová bazénová chemie

Uvažujete o zahradním bazénu, třeba menších rozměrů, řekněme kruhového půdorysu, čtyři metry v průměru, a nevíte si rady, jak ošetřovat vodu, aby byla průzračná a čistá? Kromě mechanické filtrace pevných částic existují dvě rozdílné metody, jak vodu desinfikovat od chorobných patogenů – tou první je chlorování vody pomocí chlornanu sodného nebo elektrolytického rozkladu slané vody a tou druhou je bezchlorová chemie např. pomocí tablet aktivního kyslíku.

voda v bazénu

Aktivní kyslík je v podstatě ozón, je to molekula kyslíku složená z jeho třech atomů a jedná se o čistě přírodní látku, která se běžně vyskytuje v ovzduší. O existenci ozonové vrstvy ví každý, a také je vám známo, že ozón je v tomto případě umístěn velmi vysoko v atmosféře, ovšem ozón se tvoří i v přízemní vrstvě, například po bouřce nebo za intenzivního slunečního svitu zejména na horách.

hladina vody v bazénu

Přízemní ozón je sice jedovatý plyn, ale v běžné koncentraci v přírodě je pro člověka neškodný. Vyvolává silnou oxidační reakci a ta je nebezpečná zejména pro patogenní mikroorganismy, tedy např. nežádoucí bakterie. Tohoto jevu využívají přírodní mechanismy přirozené očisty ovzduší, a proto se také můžeme v horském terénu cítit bezpečně a příjemně. V horách spolu s ozónem působí i záporné ionty a dostatek kyslíku z lesního porostu, čímž vzniká to nejpřirozenější prostředí pro veškeré naše aktivity.

Kyslíkové tablety dobře znají majitelé bazénů, vytváří ozón, který ve vodě spolehlivě usmrcuje škodlivé organismy, čímž spolehlivě zastoupí klasickou chlorovou chemii. Aktivní kyslík je mnohem šetrnější k naší pokožce a sliznicím a je to vhodná alternativy desinfekce vody i pro osoby citlivé na chlorovanou vodu. V současné době se kyslíkové tablety mohou dávkovat ve všech typech nádrží včetně oblíbených zahradních nadzemních bazénů o průměru 4 metry.