Veterinář radí: „Věnujte u domácích králíků velkou pozornost složení potravy“

Králík potravu především přežvykuje stoličkami, které mu neustále dorůstají. A nemá možnost potravu vyzvrátit, cokoliv tedy pozře, musí zákonitě projít celým trávicím traktem. Část živin se z potravy vstřebává z tenkého střeva, část z tlustého střeva a potrava se nakonec vměstná do slepého střeva, které je u králíků speciálním orgánem. Je to jakýsi vakovitý orgán, kde probíhá fermentační proces s mnoha symbiotickými bakteriemi. Ty rozkládají rostlinnou celulózu a potrava dále putuje až do tlustého střeva, ve kterém se tvoří známé králičí bobky.
králík a květiny

Víte, k čemu králičí bobky slouží?

V nočních hodinách se ze slepého střeva do tlustého střeva posouvá fermentovaný obsah nabitý živinami a vytváří se měkké bobky, které pak králík v ranních hodinách požírá! je to však naprosto přirozený proces, neboť se jedná o fermentovanou, částečně natrávenou potravu, ze které získává zvíře snadno další živiny. Vyživují jej i těla samotných bakterií a spousta vitamínů a cenných biochemických látek, které při procesu fermentace vznikají.
dva králíci

Základ stravy králíka – nestravitelná vláknina

Králík ke svému životu potřebuje mít stále dostatek potravy. Nesmí dlouhou dobu hladovět, delší hladovka než 24 hodin ho může i usmrtit. Musí v podstatě neustále něco přežvykovat, především musí mít dostatek nestravitelné vlákniny. To proto, aby bakterie ve střevech mohly produkovat potřebné živiny. Tím pádem také každá náhlá změna krmné dávky směřuje k narušení střevní mikroflóry, k přemnožení nebezpečných klostridií a nakonec králík trpí průjmy, nebo může i uhynout.
Naprosto zásadní je krmit králíka senem. Musí jej mít stále dostatek a nedá se nahradit ani granulovaným senem. Granule totiž nevedou k dostatečnému žvýkání, nejsou natolik dlouhé, aby se mohly proslinit. Kromě sena je vhodná i šťavnatá vláknitá potrava, např. kořenová zelenina, natě kedluben, košťál apod. Nedávejte však králíkům rajčata, brukvovitou zeleninu, okurku, ledový salát. A také jej nekrmte ovocem kvůli velkému množství cukrů, jejichž rychlé trávení zvyšuje kyselost střevního obsahu.