Ionizace vzduchu

Přirozená vlhkost vzduchu vytváří v přírodě tzv. ionizační mikroklima, v důsledku tvorby vodních par se v ovzduší pohybuje zhruba 50 tisíc záporných iontů (aniontů) v jednom kubickém metru vzduchu. Jiná situace ovšem vzniká ve městech, neboť v důsledku emisí z automobilů, cigaretového kouře a smogu způsobeného zvířenými částečkami prachu převažuje naopak počet kationtů (kladných iontů), které jsou zdrojem zdravotních potíží.
rakouské Alpy
Lidé se zkrátka ve městech cítí více unaveni, vnímají pocit vydýchaného těžkého vzduchu a v některých případech se to projevuje poruchami spánkového režimu, bolestmi hlavy, alergiemi, narušeným imunitním systémem a větší náchylností na vznik infekčních chorob.

Z tohoto hlediska je příznačné srovnání života ve městě a v čisté přírodě s výživovými hodnotami smažené koblihy z bílé mouky, rafinovaného cukru a tuku s převahou omega-6 mastných kyselin a se šťávou ze syrového ovoce nebo zeleniny.
vlna u pláže

Umělá ionizace

Městský život má svá úskalí, která mnohdy převažují nad výhodami. Pokud nechceme měnit svůj životní styl a stěhovat se přímo na venkov, lze si alespoň vypomoci čističkou vzduchu s vnitřním ionizátorem. Pamatujme na to, že ideální stav záporných iontů by měl být zhruba v rozmezí 1000 až 1500 aniontů na krychlový centimetr, což odpovídá hodnotě horského lesa. Přípustná hraniční hodnota se pohybuje kolem 250 aniontů na krychlový centimetr, ovšem v typickém městském bytě klesá až na 100 aniontů ve shodném objemu.
krávy na pastvině

Zajímavé je vědět, že domy z klasických nevodivých materiálů (cihla, dřevo nebo kámen) si uvnitř udržují téměř shodnou hodnotu, jaká je ve venkovním prostředí, ale panelový byt již vykazuje hodnotu poloviční a takřka nulovou pak zaznamenáte v železobetonové konstrukci moderních výškových staveb.  Záporné ionty dále snižuje provoz výpočetní techniky, televizorů, ale i plastové předměty vybavení domácnosti a osvětlení zářivkami.

Absenci záporných iontů zaznamenáme i v klimatizovaných kabinách letadel a automobilů, ale i vnitřních bytových prostorách s klimatizací.